راز یخ نزدن ماهیان ساکن اقیانوسهای قطبی


از حدود 50 سال قبل دانشمندان می دانستند که این ماهیان دارای یک گلیکوپروتئین "ضد یخ" به نام AFP هستند که تاکنون مکانیزم دقیق عملکرد آن مشخص نبود.

اکنون گروهی از دانشمندان با استفاده از تکنیک ویژه طیف نگاری تراهرتز موفق شدند راز عملکرد این ضدیخ را فاش کنند. این تحقیق بر روی گونه ماهی Dissostichus mawsoni که در اقیانوس منجمد جنوبی زندگی می کند انجام شد.

این پژوهشگران با استفاده از تکنیک طیف نگاری تراهرتز توانستند حرکت دسته جمعی مولکولهای آب را در بدن این ماهی رصد کنند.

به گفته این محققان، این مولکولها در یک حرکت دائمی هستند و در این حرکت با کاهش دما به صورت موقتی یکسری پیوندهای جدیدی را بین خود ایجاد می کنند اما زمانی که در حضور گلیکوپروتئین ها قرار می گیرند حرکات آنها بسیار منظم می شود.

براساس گزارش مدیکال نیوز تودی، این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "ما مشاهده کردیم که این پروتئینهای ضدیخ چگونه بر روی حرکت مولکولهای آب اطراف خود اثر می گذارند. این اثر که حتی در دمای پایین بیشتر از دمای محیط می شود از بلوری شدگی و یخ زدگی آب در بدن ماهی جلوگیری می کند."

/ 0 نظر / 5 بازدید