خانه شادترین مکان دنیا


نتایج این مطالعات نشان می دهد که انسان تا چه اندازه تحت تاثیر ساعت روز، محیط اطراف و ارتباطاتش با دیگران قرار دارد. در واقع آنها به این نتیجه رسیدند که موقعیت مکانی انسان بر روی حالات روانی وی تاثیر آشکاری دارد به طوری که بیش از نیمی از داوطلبان حاضر در این مطالعات زمانی که در خانه حضور داشتند، شاد و 54 درصد از آنها هنگام حضور در محل کارشان غمگین بودند.

همچنین این مطالعات نشان داد افراد شبها که روابط انسانها با یکدیگر نسبت به روز در گروه های کوچکتری شکل می گیرد، بیشتر احساساتی شده و از خود احساسات شدیدی نشان می دهند. به گفته محققان این شیوه جدید استفاده از تلفن همراه برای کنترل احساسات افراد، می تواند در خارج شدن روانشناسان از آزمایشگاه و مواجهه با انسانها در محیطهای طبیعی کمک کند.

در این مطالعه به اعضای گروهی 18 نفره از داوطلبان یک دستگاه گوشی نوکیای 6210 ارتقا یافته داده شد و در دوره زمانی 10 روزه تمامی حالات روحی آنها توسط این تلفن همراه به ثبت رسید. سپس محققان برای تشخیص رفتارهای احساسی افراد از نرم افزار شناسایی صدا استفاده کردند. در این میان موقعیت مکانی فرد با استفاده از GPS و مخاطب وی با استفاده تکنولوژی های موجود در تلفن همراه و بلوتوث شناسایی می شدند.

محققان تاکید کردند در این مطالعه از گروهی کوچک از داوطلبان استفاده شده و حریم خصوصی آنها کاملا رعایت شده است و تمامی اطلاعاتی که در این مطالعه جمع آوری شده به خود افراد تعلق داشته و بازگردانده شده است.

این تیم تحقیقاتی در واقع در تلاش بودند سیستمی مطالعاتی را به گونه ای بهبود دهند تا توانایی دسته بندی های آن از احساسات انسانها و واکنش آن نسبت به صداهای پس زمینه ارتقا پیدا کند.
/ 0 نظر / 8 بازدید