معانی محتویات سفره عـقد باستانی ایران


نان تزئین شده: نان سنگک به نشا نه پر برکت بود ن سفره زندگی که معمولا" در کنار آن پنیر   و سبزی می گذارند و پس از اتمام مراسم عقد توسط میهمانان خورده می شود.


گردو و بادام: نشا نه باروری می باشند.

میوه مخصوصا" انار و سیب: سمبل میوه های بهشتی و تندرستی و شادا بی هستند.

گلاب: عطر و تقدیس محیط

شاخه نبات: شیرینی زندگی

اسپند: دور نگاه داشتن چشم شیطان

تخم مرغ:  نمود اری از سرپرستی پدر و مادر بر عروس و داماد است.
/ 0 نظر / 8 بازدید