باکتری‌ها هم دماغ دارند !!


طبق این یافته جدید، باکتری ها چهار حس از پنج حسی که انسانها از آن برخوردارند را در خود دارند. در عین حال چنین یافته ای می تواند در درک و کنترل زیست لایه هایی که باکتری ها به وجود می آورند، به دانشمندان کمک کند.

باکتری ها تا کنون توانایی های خود را در واکنش نشان دادن به نور مشابه حس بینایی و تغییرات ژنتیکی در زمان مواجه شدن با موادی خاص مشابه حس لامسه را به نمایش گذاشته اند.

با این همه میان واکنش نشان دادن ارگانیزمی نسبت به ماده ای شیمیایی که مستقیما با آن برخورد می کند و واکنشی که در برابر ماده شیمیایی معلق در هوا نشان داده می شود تفاوتهایی وجود دارد. به گفته محققان این تفاوت در مکانیزمی که احساس می کند و ماده ای که احساس را به وجود میاورد وجود دارد. در صورتی که تمامی ارگانیزمهای ساده از قبیل باکتری ها از چنین توانایی برخوردار باشند نشاندهنده این موضوع است که توانایی بویایی بسیار قدیمی تر زمانی که تصور می رود تکامل یافته است.

باکتریها به این شهرت دارند که از قدرت درک خود برای ردیابی مواد شیمیایی که نشان دهنده حضور دیگر باکتریها و رقیبان برای دستیابی به غذا است، استفاده می کنند. در برخی از موارد این موجودات می توانند مواد لزجی از خود تولید کنند که آنها را به یکدیگر چسبانده و زیست لایه به وجود می آید.

 
چنین لایه هایی می توانند در موارد مختلفی از جمله کاشت تجهیزات پزشکی در بدن گرفته تا خطوط لوله های نفتی مشکل آفرین باشند اما رایج ترین آنها جرمی است که بر روی دندانهای انسان دیده می شود.

محققان با کشت دادن نوعی از باکتری ها به نام "بی.لیچنی فورمیس" در دو محیط غنی از مواد غذایی و خالی از مواد غذایی در نهایت شگفتی مشاهده کردند برخی از کشتهای ایزوله شده باکتری ها به صورت خود به خود با باکتری هایی که از نظر فیزیکی در نزدیکترین فاصله از باکتری هایی که در محیط غنی از مواد غذایی کشت داده شده بودند، آغاز به تولید زیست لایه کردند.

تنها توضیح ممکن برای این پدیده این است که باکتری ها توانسته اند آمونیاک تولید شده در محیط کشت غنی از مواد غذایی را بو کشیده و به این شکل تشکیل زیست لایه را آغاز کرده اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این یافته شگفت انگیز می تواند در درک تفاوت میان تک سلولی هایی مانند باکتری ها که از اندامهایی مشخص برخوردار نیستند و اوکاریوتها که جاندارانی از مخمرها گرفته تا انسانها را تشکیل می دهند، تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
/ 0 نظر / 16 بازدید