نگاه کردن به کالا انگیزه خرید را افزایش می‌دهد


این تیم تحقیقاتی، تصاویر 70 غذای مختلف را به 39 دانشجو نشان دادند و از آنها خواستند که از طریق دادن امتیاز از 10- تا 10 ارزیابی خود را از هر یک از این غذاها بیان کنند. این امتیازات نشان می داد که این دانشجویان آرزو دارند کدامیک از این غذاها را زودتر بخورند.

سپس از این دانشجویان خواسته شد که پس از نگاه کردن یکی پس از دیگری 100 جفت غذای اشتها برانگیز یکی را انتخاب کنند.

در طول این آزمایش، فعالیت حرکات چشم هریک از شرکت کنندگان از طریق متد "ردیابی چشم" ثبت شد. این متد، ثبت فضاهای فیزیکی که نگاه به روی آنها معطوف می شود را به همراه مدت زمان هر نگاه امکانپذیر می کند.

براساس گزارش نیچر، نتایج این تحقیقات نشان داد که 70 درصد از شرکت کنندگان غذایی را انتخاب کردند که به طور متوسط نیم ثانیه بیشتر به آن نگاه کرده بودند.

همچنین نتایج آزمایش دیگری که با دست زدن به غذا انجام شده بود نشان داد 50 درصد شرکت کنندگان خوراکی‌ را انتخاب کردند که مدت بیشتری آن را لمس کرده بودند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این مدل می تواند شاخصهای مهمی را برای مطالعه بر روی فرایندهای تصمیم گیری ارائه کند و برای مثال به ما در درک اینکه چرا افراد متاثر از اوتیسم که به طور کلی قادر به برقراری یک تماس بصری پایدار و مداوم نیستند در فرایندهای تصمیم گیری اجتماعی با سختی مواجهند."

/ 0 نظر / 6 بازدید